Zavřít navigaci

Zaměření

Advokátní kancelář DYMACEK LEGAL byla založena v roce 2015. Původně se kancelář zaměřovala na poskytování právních služeb klientům z oblasti farmaceutického průmyslu a průmyslu zdravotnických prostředků při vstupu léčiv a zdravotnických prostředků na trh, získávání ceny a úhrady ze zdravotního pojištění, sporů se zdravotními pojišťovnami a správními orgány atd. V této oblasti máme rozsáhlé zkušenosti a našimi klienty jsou díky naší reputaci významné společnosti farmaceutického průmyslu a průmyslu zdravotnických prostředků.

Postupně se činnost kanceláře rozšiřuje na další oblasti. Svým klientům dnes zajišťujeme kompletní korporátní právní agendu, např. přípravu a revize pracovněprávních dokumentů, přípravu a posouzení užívaných vzorů smluvních dokumentů z hlediska jejich souladu s právními předpisy a interními korporátními pravidly, zastupování ve sporech s třetími osobami, právní poradenství v oblasti veřejných zakázek, zpracování osobních údajů včetně implementace navržených opatření atd.

Intenzívně se věnujeme také problematice územního plánování a problematice územního a stavebního řízení, jak z pozice vlastníků a investorů, tak z pozice obcí a spolků. Poskytujeme také právní služby v rozsahu generální agendy i v dalších oborech práva, jako je např. rodinné právo, běžná smluvní agenda, korporátní právo apod.