Zavřít navigaci

Farmaceutické právo - léčivé přípravky

V oblasti léčivých přípravků poskytuje advokátní kancelář DYMACEK LEGAL následující právní služby:

 • příprava podání a zastupování v cenových a úhradových řízeních
 • poradenství ve vztahu k reklamě na humánní léčivé přípravky
 • zastupování v řízeních před správními orgány (SÚKL, MZD) a správními soudy
 • poradenství v oblasti registrace, distribuce a výdeje léčiv
 • příprava vzorových smluvních dokumentů, revize smluv, nastavení procesů
 • poradenství při uvádění centrových léků na trh, zejména pak smluvní nastavení se zdravotními pojišťovnami
 • poradenství v oblasti veřejných zakázek
Farmaceutické právo - léčivé přípravky
Farmaceutické právo - léčivé přípravky

Právo zdravotnických prostředků

V oblasti zdravotnických prostředků poskytuje advokátní kancelář DYMACEK LEGAL následující právní služby:

 • poradenství a zastupování v rámci uvádění zdravotnického prostředku na trh (registrace, notifikace, posuzování shody) a do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění
 • poradenství a zastupování v řízeních před správními orgány a správními soudy
 • příprava vzorových smluvních dokumentů (distribuční řetězec, quality agreement, etc.), revize smluv
 • poradenství v oblasti veřejných zakázek
 • poradenství a zastupování při jednání s oznámenou (notifikovanou) osobou (certifikace zdravotnických prostředků, audity, smlouvy)
 • implementace nové legislativy zdravotnických prostředků (MDR, IVDR)
 • analýzy a strategie při získávání úhrad ze zdravotního pojištění pro poukazové zdravotnické prostředky (ZP Poukaz) a zdravotnický materiál (ZUM)
Právo zdravotnických prostředků
Právo zdravotnických prostředků

Korporátní agenda

V oblasti korporátní agendy poskytuje advokátní kancelář DYMACEK LEGAL následující právní služby:

 • příprava a revize pracovněprávních dokumentů
 • právní poradenství a zastupování v pracovněprávních sporech se zaměstnanci
 • revize dokumentů z hlediska jejich souladu s právními předpisy a interními korporátními pravidly (compliance)
 • vymáhání pohledávek
 • zastupování ve sporech s třetími subjekty
 • problematika ochrany osobních údajů (GDPR)
Korporátní agenda
Korporátní agenda

Územní plánování, nemovitosti a řízení podle stavebního zákona

V oblasti Nemovitostí poskytuje advokátní kancelář DYMACEK LEGAL následující právní služby:

 • zpracování kompletní dokumentace (kupní smlouvy, darovací smlouvy, vypořádání spoluvlastnictví či společného jmění manželů)
 • zpracování prohlášení vlastníka
 • zastupování v katastrálním řízení

V oblasti Územního plánování a řízení podle stavebního zákona poskytuje advokátní kancelář DYMACEK LEGAL následující právní služby:

 • poradenství pro vlastníky a investory ve věcech územního plánování, změn územně plánovací dokumentace (územní plán, zásady územního rozvoje) – proces, lhůty, strategie
 • poradenství pro obce ve věcech územního plánování při vyjednávání s investory
 • příprava plánovacích smluv
 • poradenství ve věcech územního a stavebního řízení
 • zastupování v řízeních podle stavebního zákona
Územní plánování, nemovitosti a řízení podle stavebního zákona
Územní plánování, nemovitosti a řízení podle stavebního zákona

Generální praxe

V oblasti agendy generální praxe poskytuje advokátní kancelář DYMACEK LEGAL následující právní služby:

Právní služby v oblasti rodinného práva

 • zastupování v rozvodových řízeních
 • zastupování v řízeních o úpravě styku s nezletilými
 • zastupování při vypořádání společného jmění manželů

 

Právní služby v pracovněprávní oblasti

 • příprava a revize pracovněprávních dokumentů a interních předpisů
 • zastupování v pracovněprávních sporech
 • poskytování právního poradenství v otázkách pracovního práva

 

Právní služby v oblasti nemovitostí

 • příprava smluvních dokumentů týkající se dispozice s nemovitostmi (nákup, prodej, nájem atd.)
 • příprava prohlášení vlastníka a vymezení bytových jednotek v domě
 • příprava dalších smluv (smlouvy o výstavbě, smlouvy s realitními kancelářemi atd.)
 • zastupování ve sporech týkajících se nemovitostí, vypořádání spoluvlastnictví apod.

 

Právní služby v oblasti obecné smluvní agendy

 • příprava běžných smluv soukromého práva (koupě, darování, dílo, nájem)
 • zastupování ve sporech z těchto smluv vzniklých v souvislosti s těmito smlouvami
Generální praxe
Generální praxe

Poptávka

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.