Zavřít navigaci

Lidé

 • Mgr. Martin Dymáček, LL. M.
  advokát dymacek@dymaceklegal.cz +420 735 800 088

  Právnickou fakultu vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně, titul LL. M. získal na Stockholmské univerzitě. Od roku 2011 působil v jedné z předních pražských advokátních kanceláří specializujících se na farmaceutické a medicínské právo. Od roku 2015 vykonává advokacii ve vlastní advokátní kanceláři, kde tuto odbornost dále rozvíjí. Jeho doménou je problematika veřejného zdravotního pojištění a úhrad za poskytnuté zdravotní služby, zastupování klientů ve vztazích se správními orgány a zdravotními pojišťovnami a poskytování obecných právních služeb dle potřeby klientů. Zaměřuje se též na problematiku územního plánování a stavebního řízení, ve které má praktické zkušenosti jak z pozice investorů, tak z pozice spolků a obcí. Martin působí jako zastupitel v obci Husinec. V neposlední řadě působí jako lektor v oblastech, jimiž se zabývá.

  Martin:

  • poskytoval poradenství klientům v řádově stovkách správních řízení vedených Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Ministrstvem zdravotnictví
  • je autorem několika úspěšných ústavních stížností a návrhů na zrušení části zákona v oblasti veřejného zdravotního pojištění
  • má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů před správními soudy, včetně Nejvyššího správního soudu
  • detailně zná problematiku úhrad léčiv a zdravotnických prostředků ze zdravotního pojištění
  • podílí se na přípravě a komentování legislativních návrhů v oblasti farmaceutického práva a práva zdravotnických prostředků
 • JUDr. Alena Pániková Šildová
  advokátka sildova@dymaceklegal.cz +420 777 994 874

  Magisterské právní vzdělání získala na Univerzitě Karlově v Praze. Koncipientskou praxi vykonávala v pražské advokátní kanceláři zaměřené na generální praxi. Zároveň se již od dob studií věnuje oblasti farmaceutického a medicínského práva, ve které od roku 2015 spolupracuje s Martinem. V roce 2016 získala titul JUDr. s rigorózní praxí na téma Veřejnoprávní regulace reklamy na humánní léčivé přípravky.  V advokátní kanceláři DYMACEKLEGAL se zaměřuje zejména na oblast náhrady újmy na zdraví, regulace reklamy na léčivé přípravky, ochranu osobních údajů a obecnou právní agendu, včetně trestního práva. Dále se podílí mj. na přípravě přednášek a seminářů pro posluchače z farmacie a zdravotnictví s právní tématikou.